Biograficzne

(Da un paese lontano. Giovanni Paolo II)
(La mia autostrada per il Cielo – Carlo Acutis e l'Eucarestia)
Wiersze księdza Jana Twardowskiego
(La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo)
Życie bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana
Przyjaciele o księdzu Tadeuszu Styczniu